,,Skatepark” aikštelė, esanti prie Dauniškio gimnazijos, buvo vienas iš mano tikslų einant į rinkimus. Taigi, 2019 metais kandidatuodama į savivaldos rinkimus, pristatinėjau ir kalbėjau apie šios aikštelės renovacijos poreikį, kurio Utenos jaunimas prašo jau beveik dešimtmetį. Patekusi į tarybą nieko nelaukiau ir ėmiausi veiksmų:

  1. Pirmiausia, Taryboje apie tai pradėjau kalbėti švietimo, kultūros ir sporto reikalų komitete, kuriame aš pristačiau situaciją ir pirmą kartą užsiminiau apie tikslą renovuoti aikštelę.
  2. Po to, 2019 metais lapkričio 15 dieną parašiau trumpą straipsnelį į laikraštį (jį galite paskaityti žemiau)
3. Norėdama pajudinti reikalus į teigiamą pusę, susitikau su aikštelės ir riedutininkų sporto atstovais. Kartu pradėjome gvildenti problemas ir ieškoti sprendimo būdų. Aktyviai diskutavome ir priėjome sutarimą – siekti aikštelės renovacijos ir ruošti dokumentus savivaldybei.

4. 2020 metų sausio 23 dieną suorganizavau jaunimo susitikimą su savivaldybės statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėju Nerijumi Malinausku. Susitikime aptarinėjome problemas, lūkesčius ir idėjas, kurių siekiau tiek aš, tiek jaunimo atstovai.

5. 2020 metų sausio 27 dieną, pateikėme savivaldybės merui siūlymą tvarkyti ,,skatepark” aikštelę (galite paskaityti žemiau)

5. O jau 2021 metų sausio 31 dieną pateikiau savo pirmąjį siūlymą Utenos rajono savivaldybei ir jos merui dėl Utenos ,,skatepark” aikštelės rekonstrukcijos. Šį siūlymą kartu su manimi rašė jaunuoliai, aktyviai užsiimantys šiuo sportu.

6. Kadencijos metu nė kartą apie tai kalbėjau tiek švietimo komitete, tiek jaunimo reikalų taryboje. Sulaukiau palaikymo šiai idėjai, tačiau biudžete finansavimo nepavyko numatyti iki 2022 metų.

7. Kiekvienais metai teikdama siūlymus į Utenos rajono savivaldybės biudžeto projektą, numatydavau ir siūlydavau įtraukti ,,skatepark” aikštelės renovaciją. Kadangi nei vienais metais nebuvo numatyta suma, šiais, 2022 metais, pasiūliau numatyti 30 tūkstančių eurų techniniam projektui parengti. Ačiū tiems, kas palaikė mano idėją ir pasiūlė padidinti mano siūlytą sumą iki 150 tūkstančių eurų ir daryti pilną ,,skatepark” aikštelės renovaciją.

Taigi, visa ši istorija, susijusi su labai svarbia vieta Utenos jaunimui, baigėsi sėkmingai. Dabar teliko iki galo įgyvendinti šią idėją, kuriai prireikė visos mano, kaip tarybos nario, kadencijos. Iki kadencijos galo (2023 metų kovo mėnesio) esu numačiusi suorganizuoti keletą susitikimų su savivaldybės atstovais dėl aikštelės projektavimo ir kitų techninių dalykų, tam, kad būtų rastas geriausias sprendimas ir aikštelė būtų padaryta kokybiškai.