Šią idėją pradėjau gvildenti jau būdama tarybos nare. Kadangi 2019 metais dirbau ties ,,skatepark” aikštelės renovacija, visus 2020 metus paskyriau studentų rėmimo aprašo kūrimui. Taigi, šis aprašas gimė mano galvoje, kuomet perskaičiau ataskaitą apie Utenos rajono savivaldybės specialistų trūkumą, mažėjantį gyventojų skaičių, jaunų šeimų emigravimą ir t.t. Šis aprašas yra sukurtas tam, kad būtų pritraukti jauni specialistai į Utenos kraštą. Iki šio aprašo patvirtinimo buvo nueita:

 1. 2020 metais pradėjau ieškoti kitų savivaldybių sėkmingų pavyzdžių dėl studentų rėmimo.
 2. Susipažinau su ankstesniais metais teiktais studentų rėmimo projektais, kurie taip ir nebuvo priimti mūsų savivaldybėje.
 3. Pati kūriau ir rašiau sprendimo projektą, kurį 2020 metų pabaigoje pradėjau derinti su savivaldybės atstovais ir tikėjausi priimti iki metų galo, kad 2021 metais būtų numatytos lėšos (10 tūsktančių eurų) šiai iniciatyvai įgyvendinti.
 4. Pati kviečiau organizuoti Utenos seniūnaičių sueigą, kurioje buvo svarstytas mano sukurtas sprendimo projektas ir pateiktos rekomendacijos, kurias įtraukiau į projektą.
 5. Tačiau nespėjus priimti sprendimo iki metų galo, visas darbas nusitęsė į kitus – 2021 metus.
 6. Mero teikimu, buvo sušaukta komisija, kurią sudarė specialistai (komisijoje buvau ir aš) ir vyko nuotoliniai susitikimai, kuriuose ant mano rašytų nuostatų buvo kuriamas pagerintas aprašas ir ieškomi geriausi bendri konsensusai.
 7. Taigi, sėkmingai radus bendrą kalbą su deleguotais atstovais, studentų rėmimo programa buvo pateikta svarstyti Utenos rajono savivaldybės tarybai 2021 metų birželio mėnesį. Vienbalsiškai buvo pritarta tiek visuose komitetuose, tiek ir taryboje.
 8. Galiausiai, patvirtinus šį aprašą, 2022 metų biudžete buvo numatyta mano siūloma 10 tūkstančių eurų suma šiai programai įvykdyti.

Dabar trumpai papasakosiu pagrindinius punktus apie ką yra ši programa:

 1. Tai visų pirma, programa skirta Utenos rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams arba baigusiems bendrojo ugdymo mokyklą Utenos rajono savivaldybėje bei studijuojantiems Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos (bakalauro, profesinio bakalauro) ar vientisosiose studijose.
 2. Kiekvienais metais (iki balandžio 1 d.) Utenos rajono savivaldybės administracijos  direktorius tvirtina rajonui reikalingų specialybių prioritetinį sąrašą.
 3. Studijų stipendija skiriama studentams, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja yra Utenos rajono savivaldybė arba pramonės bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose bei vykdančiose įmonėse.
 4.  Studijų stipendijos dydis – 5 bazinės išmokos (BSI) per mėnesį. Stipendija mokama visą studijų laikotarpį, išskyrus akademines atostogas
 5. Studentas, kuriam skiriama studijų stipendija, turi įsipareigoti atidirbti Utenos rajono savivaldybei pavaldžiose įmonėse, įstaigose, organizacijose arba pramonės, kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse tiek metų, kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje Studentas turi būti įdarbintas pilnu etatu. Įsipareigojimas įtvirtinamas Studento ir įmonės, įstaigos, organizacijos ir Savivaldybės administracijos trišale sutartimi

Taigi, galiu pasidžiaugti, kad mano idėja pritraukti jaunuolius grįžti į Utenos kraštą, pavyko. Nuostatai sukurti, finansavimas paskirtas, dabar teliko sulaukti norinčių jaunuolių gauti stipendiją iš Utenos rajono savivaldybės ir grįžti į Uteną po studijų atidirbti tiek metų, kiek buvo mokama stipendija. Labai tikiuosi, kad priimtas sprendimas bus išnaudotas ir matysime poreikį ateityje finansavimą didinti ir sulaukti naujų specialistų Utenoje tiek sveikatos, švietimo ir kituose sektoriuose.