Pirmasis apie Dalyvaujamąjį biudžetą prakalbo Mindaugas Ramelis (tarybos narys), tačiau ši idėja man iškart patiko ir pradėjau dirbti ties jos įgyvendinimu. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė miesto gyventojams patiems prisidėti prie sprendimų priėmimo ir siūlyti bei rinkti labiausiai patikusią idėją savo miestui. Dalyvaujamasis biudžetas yra sėkmingas kitų savivaldybių įgyvendinimo pavyzdys. Daug pasiūlytų idėjų, dar daugiau balsuotojų yra ne tik įdomi patirtis, bet ir naudinga kiekvienam piliečiui būti aktyviam ir prisidėti prie savo miesto gerovės kūrimo. Daugumoje savivaldybių, dalyvaujamasis biudžetas buvo įgyvendintas pirmiausiai per mokyklos, o tik vėliau visos savivaldybės mastu. Taigi, 2021 metais nemažai dirbau prie šios idėjos, kalbėjau apie tai švietimo komitete, taip pat, jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose, suorganizavau nuotolinį susitikimą su Transparency International Lietuvoje atstovais (https://www.transparency.lt/), kurie pristatė šios iniciatyvos reikalingumą ir kitų savivaldybių sėkmingus pavyzdžius.

Taigi, sistema labai aiški. Kalbant apie mokyklų galimybes įgyvendinti šią iniciatyvą, tai savivaldybės taryba turėtų:

  1. Priimti dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo mokyklose nuostatus.
  2. Priimti sprendimą papildomai paskirti tam tikrą sumą mokykloms įgyvendinti šią idėją.

O kalbant apie visos savivaldybės mastu vykdomą dalyvaujamąjį biudžetą, tai savivaldybės taryba turėtų:

  1. Priimti dalyvaujamojo biudžeto nuostatus.
  2. Paskirti sumą šiai idėjai įgyvendinti metiniame biudžeto projekte.

Iš tiesų, tai nėra taip sudėtinga. Tarybai patvirtinus nuostatus ir paskyrus sumą šiai iniciatyvai, telieka vadovautis teisės aktais ir išbandyti naują galimybę mūsų mieste. Jei taip būtų padaryta, kiekvienas Utenos gyventojas turėtų galimybe tiesiogiai ar nuotoliniu būdu siūlyti savo idėją Utenai (skulptūra, fontanas ir t.t.). Taisyklės apibrėžia tam tikrus dalykus: tiek balsavimo amžių, balsų kiekį, balsavimo datas ir t.t. Toliau vyksta balsavimas ir yra išrenkama daugiausiai gyventojų balsų surinkusi idėja, kuri ir būna įgyvendinta.

Praeitais, 2021 metais, nemažai dirbau ties šios idėjos gvildenimu ir informacijos rinkimu, o šiais 2022 metais esu pasiruošusi judėti ir tobulinti surinktą informaciją, kad ši iniciatyva būtų įgyvendinta ateityje. Todėl, teikdama siūlymus veiklos planui, įrašiau tiek nuostatų kūrimą įgyvendinat dalyvaujamąjį biudžetą mokyklose, tiek nuostatų kūrimą įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą visos savivaldybės mastu. Į mano siūlymą buvo atsižvelgta, nuostatų kūrimas yra numatytas šių metų rudenį, todėl labai tikiuosi, kad kitais metais (2023), galėsime paskirti lėšas šiai iniciatyvai įgyvendinti.