2022 metų pavasarį, savivaldybė sušaukė sporto tarybą. Šios tarybos nariais buvo paskirti įvairių sporto sričių specialistai, tarp kurių patekau ir aš, kaip atstovė nuo savivaldybės tarybos.

Nors sporto tarybos veikla prasidėjo tik šį rudenį, sporto taryba iš dalies spėjo pasiekti pagrindinį tikslą – sukurti skaidresnę sistemą ir aiškesnius nuostatus dėl sporto projektų finansavimo savivaldybėje.

Sporto taryboje pirmininku buvo išrinktas Žydrūnas Urbonas, o man teko garbė būti pirmininko pavaduotoja.

Kiekvienais metais, savivaldybės taryba patvirtina savivaldybės metų biudžeto projektą. Sporto projektų finansavimui tradiciškai skiria solidžia sumą. Praeitais metais atlikus auditą sporto projektų finansavimo skyrimui, buvo pateiktos išvados apie neskaidrią sistemą, kuri neparemta jokiais argumentais ir nuostatais (daugiau apie audito pateiktas išvadas skaitykite Kaip skirstomi pinigai sporte? – (zarankaite.lt)).

Tad šį rudenį, visi sporto tarybos nariai stengėsi sukurti tikslesnius nuostatus, kuriais remiantis lėšos sportui Utenoje būtų skirstomos teisingiau ir skaidriau. Galutinis variantas bus teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti gruodžio mėnesį. Pritarus šiems nuostatams, ateinančiais 2023 metais keisis sporto projektų teikimo tvarka ir vertinimo strategija. Pagrindiniai pakeitimai: 1) projektų teikimas bus galimas tik naudojantis elektroninėmis priemonėmis; 2) vertinimas remsis balų sistema.

Nors ir sporto projektų finansavimo aprašas buvo patobulintas, vis dėlto, jis turi nemažai trūkumų (nėra kalbama apie surinktų balų ir skiriamų lėšų santykį; neapibrėžiamos miesto prioritetinės ir neprioritetinės sporto šakos ir kt.), kuriuos tikiuosi ateityje pavyks išspręsti tobulinant šį pradinį variantą.

/ Taryba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *