Mokytojų poreikio prognozė Utenoje

Būdama savivaldybės švietimo komiteto narė, rugpjūčio mėnesį pateikiau prašymą švietimo skyriui pateikti informaciją apie mokytojų poreikį ateinantiems 5-riems metams Utenos bendrojo ugdymo mokyklose.

Read more